Bos- en natuurbeheer

Bos- en natuurbeheer


Door de jaren heen hebben we een grote kennis ontwikkeld van bomen, bossen en een perfecte omgeving voor bepaalde soorten om zich te ontwikkelen.

 

 

 

Depopulating American Cherry

 

Amerikaanse kers is al meer dan een decennium een ​​probleem in Nederland. Ze nemen het dak over van natuurlijke soorten en belangrijke bomen zoals strand of scotspine worden uit het systeem geduwd. Omdat American Cherry niet-inheemse soorten is, hebben lokale insecten en kleine dieren er geen gebruik van. Het heeft zeer goed en geïnfecteerd Nederlands land geadopteerd, het is belangrijk om het onder controle te houden.

 

 

 

Onderhoud van heideterreinen

 

Heidevelden zijn cultuurhistorische terreinen. Doordat de mens deze gebieden doormiddel van schapenbegrazing heeft uitgepunt ontstonden er heide. Het behoud van de heide is uiterst belangrijk voor bijzondere insecten,  en reptielen zoals de adders en de zandhagedis. Door de stikstof depositie en co2 uitstoot krijgen bomen de kans om te groeien waardoor er schaduw ontstaan. dit is niet bevordelijk voor de heide. Daarom doen we onderhoud in deze terreinen en helpen we de heide een handje

 

 

 

Dunningen

 

Alle bossen in Nederland hebben 1 of meerdere functies. De voornaamste zijn toerisme, houtteelt of natuurbehoud. Afhankelijk van de doelstelling kunnen de toekomstbomen worden gekozen. Door het wegnemen van concurrenten krijgen ze meer ruimte en zullen beter en sneller vormen naar het beoogde bos

 

 

 

Planten / herplanten

 

Sommige bossen hebben te maken met een volledige verandering van hun functie. Als de zaadbron voor het beoogde doel niet in het perceel aanwezig is kan men overgaan tot nieuwe aanplant.

 

 

Amfibieën schermen

 

Amfibieën veilig houden is een van de grote uitdagingen waar we tegenwoordig mee te maken hebben. Een van de meest populaire manieren om dit te doen is door Amfibieën schermen te bouwen om hen te beschermen tegen drukke onderhoudsprojecten (tijdelijke omheiningen) of drukke wegen (permanente feesten).

 

 

 

Snoei van bomen en lanen/ VTA

 

Een van de belangrijkste projecten in de bossen, die door mensen worden bezocht, om ze veilig te houden. Hangende takken, dode bomen en overgroeide struiken kunnen gevaar opleveren voor elke bezoeker. Controle is een must.

 

 

Beheersplan

 

Mensen kunnen altijd de doelen van de bossen voortzetten en één van de manieren om dit geordend aan te pakken, is om een ​​plan te maken. Een beheersplan kan worden gedaan voor een jaar of 5 of 10, waarbij het werk wordt gepland voor de periode waarbij direct een werkomschrijving kosten analyse kan worden toegevoegd.

 

 

 

En in de toekomst hopen wij nog vele projecten te kunnen uitvoeren.


Chris Schipper


+31 6 11888635

info@schippergroenbeheer.com


       Velp                          Arnhem                    Kraggenburg                        Tamisac

2018 @ Schipper Groenbeheer